Grävmaskinsentreprenader och jordschaktning

Vi utför grävmaskinsentreprenader på åkrar, gårdar, byggplatser, vägar och i skogar. I vår maskinpark ingår lastbilar och grävmaskiner, med vilka arbetena utförs effektivt. Vi erbjuder skärgårdsbyggande med gedigen professionalism.

Våra tjänster

 • Arbeten på byggplatser
 • Ändrings- och slutarbeten på gårdar
 • Dränerings- och regnvatten installationer
 • Även jordschaktningstjänster
 • Konsulttjänster

Läs också om våra skärgårdsbyggtjänster. Kontakta oss!

Kiinnostuitko palveluistamme?

 •  Saaristorakentaminen
 •  Maanrakennus
 •  Metsätyöt

Blev du intresserad av våra tjänster?

 •  Skärgårdsbygge
 •  Anläggningsarbeten
 •  Skogsarbeten

Are you interested in our services?

 • Archipelago construction
 • Earthworks
 • Forest work

Suosittele meitä