Markprodukter

*Levererat
*Som släpvagnsförsäljning
*Packad i säck (0,5 eller 1 m3)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krossgrus o singel (bergskross, rödaktig till färgen)

Krossgrus 0-6mm, 0-12mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-125mm.

Singel 6-16mm, 16-32mm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krossgrus o singel (bergskross, gråaktig till färgen)

Krossgrus 0-3mm, 0-6mm, 0-11mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-150mm

Singel 3-6mm, 6-16mm, 16-32mm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Våra egna produkter

Strandsand

Ytjord, humus
Passar till fyllning, jämning, bottenlager till gräsmatta samt tilläggsmaterial för produktion av mylla. Icke bärande produkt. Innehåller stor mängd sand.

Fyllnadsgrus
Passar till vägbotten som bottenskikt eller som fyllnads-,jämningsmaterial till olika projekt. Bärande material.

Sten
Brett sortiment av olika storlekar. Passar till stengärdsgård, vågbrytare, fyllning, vägbotten

Kiinnostuitko palveluistamme?

  •  Saaristorakentaminen
  •  Maanrakennus
  •  Metsätyöt

Blev du intresserad av våra tjänster?

  •  Skärgårdsbygge
  •  Anläggningsarbeten
  •  Skogsarbeten

Are you interested in our services?

  • Archipelago construction
  • Earthworks
  • Forest work

Suosittele meitä