Markprodukter

Vi erbjuder brett sortiment av grusprodukter. I bilderna beskrivna produkter är obearbetade naturprodukter. 

Utöver dessa fås även via oss, krossprodukter levererade i brett sortiment:

Krossgrus o singel (rödaktig till färgen)

*Krossgrus 0-6mm, 0-12mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-125mm.

*Singel 6-16mm, 16-32mm.

Krossgrus o singel (gråaktig till färgen)

*Krossgrus 0-3mm, 0-6mm, 0-11mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-150mm

*Singel 3-6mm, 6-16mm, 16-32mm

Fråga oss om produkternas tillämplighet till ert projekt.

MYLLA LEVERERAT, fråga mer!

Strandsand/ Sandlådssand

Kan innehålla små mängder orenheter.

Ytjord, humus

Passar till fyllning och jämning. Icke bärande produkt. Innehåller stor mängd sand.

Stenprodukter

Passar till vägbotten eller fyllning.

Sten

Passar till stengärdsgård, vågbrytare, fyllning, vägbotten

Kiinnostuitko palveluistamme?

  •  Saaristorakentaminen
  •  Maanrakennus
  •  Metsätyöt

Blev du intresserad av våra tjänster?

  •  Skärgårdsbygge
  •  Anläggningsarbeten
  •  Skogsarbeten

Are you interested in our services?

  • Archipelago construction
  • Earthworks
  • Forest work

Suosittele meitä