Markprodukter

*Levererat
*Som släpvagnsförsäljning
*Packad i säck (0,5 eller 1 m3)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krossgrus o singel (bergskross, rödaktig till färgen)

Krossgrus 0-6mm, 0-12mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-125mm.

Singel 6-16mm, 16-32mm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krossgrus o singel (bergskross, gråaktig till färgen)

Krossgrus 0-3mm, 0-6mm, 0-11mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-56mm, 0-90mm, 0-150mm

Singel 3-6mm, 6-16mm, 16-32mm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Våra egna produkter

 

Strandsand

Ytjord, humus

Fyllnadsgrus

 

Sten

Blev du intresserad av våra tjänster?

  • Skärgårdsbygge
  • Anläggningsarbeten
  • Skogsarbeten
hCaptcha